Les v zrkadle vedy, rozpad smrečín - prenos výsledov z výskumu do praxe (1).JPG